Doprava a mechanizace

Zemní práce rypadly kolovými a pásovými.

Nakladače.

Doprava sklápěcími vozidly Tatra.

Kontejnerová přeprava vozidlem Iveco.