Výstavba zpevněných ploch

Provádíme výstavbu zpevněných dlážděných ploch z dlažeb i kamene.

Provádíme výstavbu sportovních areálu, hřišť a parků.